جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

از هرکسی به اندازه خودش توقع داشته باش….

راحت تر زندگی می کنی

مادرم همیشه می گوید:
از هرکسی به اندازه خودش توقع داشته باش!
از عقرب توقع بوسه و بغل نداشته باش …
الاغ کارش جفتک انداختن است…
سگ هم گاهی گاز می گیرد، گاهی دمی تکان می دهد…
گربه هم تکلیفش روشن است…
حالا تو هی بیا دستت را تا مچ بکن توی کوزه ی عسل، بگذار دهن آدم نانجیب…
راست می گوید!
توقعت را از آدم ها کم کنی،
غصه هایت هم کم می شوند
و
راحت تر زندگی می کنی…

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir