جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خداوندا تو میدانی…

یك قدم با تو تمام گامهای مانده اش با من .

خداوندا …
خداوندا تو میدانی
که من دلواپس فردای خود هستم
مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را
مبادا گم کنم اهداف زیبا را
مبادا جا بمانم از قطار موهبتهایت
مرا تنها تو نگذاری
که من تنهاترین ؛ انسانم

خدا گوید :
تو ای زیباتر از خورشید زیبایم
تو ای والاترین مهمان دنیایم

تو ای انســــان !
بدان همواره آغوش من باز است
شروع كن …

یك قدم با تو
تمام گامهای مانده اش با من . . .

شبی همراه با یاد خدا داشته باشید

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir