جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

در حضور خارها هم میشود یک یاس بود . . .

کاش می شد حرفی از ای کاش " ها هرگز نبود

در حضور خارها هم
میشود یک یاس بود . . .

در هیاهوی مترسکها
پر از احساس بود . . .

می شود حتی
برای دیدن پروانه ها . . .

شیشه های مات یک
متروکه را الماس بود . . .

دست در دست پرنده
بال در بال نسیم . . .

ساقه های هرز این
اندیشه ها را داس بود . . .

کاش می شد حرفی از
ای کاش ” ها هرگز نبود . . .

هر چه بود احساس بود و
عشق بود و یاس بود . . .

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir