جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

می‌دانم نمی‌دانی چقدر دوستت دارم…

تا بحال چقدر دوست داشتنت مرا به کشتن داده است

می‌دانم نمی‌دانی
چقدر دوستت دارم
و چقدر این دوست داشتن همه چیزم را
در دست گرفته است
می‌دانم نمی‌دانی
چقدر بی‌آنکه بدانی می‌توانم دوستت داشته باشم
بی‌آنکه نگاهت کنم
صدایت کنم
بی‌آنکه حتی زنده باشم
می‌دانم نمی‌دانی
تا بحال چقدر دوست داشتنت
مرا به کشتن داده است …
حافظ موسوی

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir