جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بیا برگردیم به نقطه ی صفر…

بیا برگردیم به نقطه ی صفر...

شهرزاد : بیا اينو دوباره به من بده!
بیا این لحظه رو وصل کنيم به همزادش تو گذشته ی دور، انگار هیچ کابوسی این وسط نبوده …
بیا برگردیم به نقطه ی صفر… انگار برگشتیم به اون روزا … نه خسته ایم، نه پیر، نه این همه زخمی…
مرغ آمین درد آلودی است کاواره بمانده
رفته تا آنسوی این بیداد خانه
باز گشته رغبتش دیگر ز رنجوری نه سوی آب و دانه.
نوبت روز گشایش را
در پی چاره بمانده…
نیما یوشیج

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir