جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

منتظر اعجاز خدا در زندگیت باش …

منتظر اعجاز خدا در زندگیت باش

غمگين نباشيد ،چرا که خوشبختی می تواند
از درون تلخ ترين روزهای زندگی شما،
زاده شود … باورکن….
در تقدیر هر انسانی معجزه ای
ازطرف خدا تعیین شده که
قطعأ در زندگی،
در زمان مناسب نمایان خواهد شد!
یک شخص خاص..
یک اتفاق خاص..
یا یک موهبت خاص..
منتظر اعجاز خدا در زندگیت باش
،بدون ذره ای تردید!
زندگی درست مثل نقاشی کردن است..
خطوط را با امید بکش..
اشتباهات را با آرامش پاک کن..
قلم مو را در صبر
غوطه ور کن…
و با عشق رنگ بزن…..
بخشنده باش اما زیاده روی نکن
حساب گر باش اما سخت گیر نباش

 

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir