جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

من تو را آرزو نخواهم کرد…

من تو را آرزو نخواهم کرد

هیچ گاه تو را آنگونه دوست نخواهم داشت که زندانیم باشی!
زندانبانی شغل مورد علاقه من نیست و زندان منفورترین مکان دنیاست برای من!
من تارهای افکار خویش نیز پاره کرده ام چه برسد به تو
تو می توانی پرنده باشی ولی اینکه چقدر در آسمان من اوج بگیری در خود توست
میزان اوج گرفتنت و پروازت به ارزویت ..باورت …خواستنت و صداقتت بستگی دارد و عشقت
هر چقدر از چشمه عشق سیراب تر بنو شی بیشتر اوج خواهی گرفت
من تو را آرزو نخواهم کرد
آنکه با دل می آید
با دل می ماند
و می ارزد به تمام زندگی..

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir