جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

یک امتحان ساده براى ارزیابى خودتون…

یک امتحان ساده براى ارزیابى خودتون…

یک امتحان ساده براى ارزیابى خودتون…

جاى ساعت دیوارى خونتون رو عوض کنین میبینید که تا ماه ها هنوز روى دیوار ناخودآگاه دنبالش میگردین!!!
ذهن شما براى قبول و پردازش تغییر یک ساعت ساده و بى احساس نیاز به چند ماه زمان داره

پس انتظار نداشته باشید تغییرات بزرگتر رو در زمان کوتاه و بدون مشکل قبول کنه…
پس
هرگز…
هرگز …
هرگز..‌‌.
نا امید نشیــــــــــد..

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir