جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هوا خوش است و غزل خيز در بهار…

مي‌بينم ای شکوفه که خون مي‌شود دلت از شاخه انار مي‌آويز در بهار

بهار

آری! هوا خوش است و غزل خيز در بهار
باريده است خنده يکريز در بهار

از باد نوبهار -حديث است- تن مپوش
بايد دريد جامه پرهيز در بهار!

اما خدا نياورد آن روز را که آه…
گيرد دلي بهانه پاييز در بهار

بی دید و بازدید تو تبریک عید چیست؟
چندین دروغ مصلحت‌آمیز در بهار

با ديدنم پر از عرق شرم مي‌شوند
گل‌هاي شادکام دل‌انگيز در بهار

مي‌بينم ای شکوفه که خون مي‌شود دلت
از شاخه انار مي‌آويز در بهار…

محمد مهدی سیار

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir