جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بوی جان می آید اینک از نفس های بهار …

بوی جان می آید اینک از نفس های بهار

بوی جان می آید اینک از نفس های بهار
دستهای پر گل اند این شاخه ها ، بهر نثار
با پیام دلکش ” نوروزتان پیروز باد ”
با سرود تازه ” هر روزتان نوروز باد ”
شهر سرشار است از لبخند ، از گل ، از امید
تا جهان باقی است این آئین جهان افروز باد . . .

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir