جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

کمی نزدیکتر بیا فرصتی بده…

وقتی بالاترین هدف تو هستی از پنجرۀ همیشگی انتظارِ اتاقم

وقتی بالاترین هدف تو هستی
از پنجرۀ همیشگی انتظارِ اتاقم
به بلندترین نقطۀ آسمان خود را می آویزم و
در جستجوی تو از همه کوچه های شب می گذرم و
می گزارم باد، هوای مه آلود را خلوت کند!
من دست بردار نیستم،
من سر بردارم!
بس که سیر شدم از دلتنگی!
کمی نزدیکتر بیا
فرصتی بده/ تا
ذرات نقره ای ماه را
لابلای موهای شب گونه ات سیر تماشا کند
دیهــــــور انتهـــــورا

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir