جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ای که می‌پرسی ز من کان ماه را منزل کجاست؟

ناصحا عقل از مقیمانِ سرِ کویش مخواه

ای که می‌پرسی ز من کان ماه را منزل کجاست؟
منزلِ او در دل‌ست، اما ندانم دل کجاست

ناصحا عقل از مقیمانِ سرِ کویش مخواه
ما همه دیوانه‌ایم، اینجا کسی عاقل کجاست؟

 هلالی جغتایی

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir

موضوعات : دیگر