جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اسفند سلام خوش آمدی…

و آنقدر برایماڹ شادی و عشق آورده باشي

اسفنـــــد سلام خوش آمدی
تو بوي عیــــــــــد ميدهي…
خانہ تڪاني…
خریــــــــــد…
سرمای بي ساماڹ هوا
و مرورِ خاطرات ۱۱ ماه پیش……
اسفنــــــــــدجاڹ بي شڪ مهرباني
ڪہ با شنبہ آمدی الهي خوش قدم باشي
و آنقدر برایماڹ شادی و عشق آورده باشي
ڪہ تا تڪرار دوباره ات
یادت ڪنیم
سلام بہ دوستانم برساڹ
وبگو دوستشاڹ دارم…
بگو
هرجای ایڹ آب و خاڪ ڪہ هستند
الهي
شاد و سلامت باشند اسفندتاڹ بخیر خدا همیشہ پشت و پناهتان

 

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir