جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خوش اومدي بهترین ماه سال….

اسفند ؛ عین ِ پنجشنبه هاست . که همیشه صدبار قشنگ تر از جمعه هاست !

اسفند ؛ عین ِ پنجشنبه هاست .

که همیشه صدبار قشنگ تر از جمعه هاست !

اصلا از همون شروعش قشنگه

حس بوی بهار از پشت پنجره
و آفتاب ِ گرم و بی جون از لای پرده ها روی پوست سرد خونه …
شور ِ قشنگ چهارشنبه سوری
اسفند یعني یک سال دیگه
یعنی یه شانس دیگه
.
خوش اومدي بهترین ماه سال…

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir