جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مخاطب عاشقانه های من………

از تمام مذکر های دنیا پای تو در میان باشد...... نمی دانی چه کیفی دارد خانوم بودن برای تو...... قول می دهم بانوی لحظه هایت باشم.

مرد من….
مهربانم…….
مخاطب عاشقانه های من………
زن نبوده ای که بدانی دستهای مردانه ات که در دستم باشد حکم تمام دنیا را برایم دارد…..
من عاشق مردی شده ام که در روزهای بارانی چتر برایم میگیرد…..
مرد رویاهای من…..
بگذار هر چه می خواهد بشود….
تا وقتی دستهای گرمت را در دستم دارم خوشبختم!!!
بگذار زمان از حسادت بترکد…..
من عاشق مردی هستم که زمین مانند او ندارد….
من بی تو…..
از تمام آفرینش بیگانه ام……
زن بودن خوب است وقتی……
از تمام مذکر های دنیا پای تو در میان باشد……
نمی دانی چه کیفی دارد خانوم بودن برای تو……
قول می دهم بانوی لحظه هایت باشم…..

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir