جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ولنتاين يا سپندارمزگان…

هر روز، هر لحظه؛ بی بهانه دوستت دارم

ولنتاين يا سپندارمزگان،
زمستان باشد يا تابستان،
چه فرقی می کند اصلا؟
براي ابراز علاقه، بهانه لازم نیست…
هر روز، هر لحظه؛ 
بی بهانه دوستت دارم…
بی هیچ حرفی حتی،
چشمانم مرا لو می دهد…
خواستم بگویم خوشحالم ،
از بودنت…
همین بودنت براي شاد بودنم کافی ست،
خرس عروسکی بخری یا قلب شکلاتی؛ 
حتي يك خط شعر بفرستي از سعدي،
هر چه باشد؛
هرچه باشی، 
جانی…
يك دلیل خوب هستي براي شادي..!

 

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir