جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

برای خوشبخت بودن …_دلنوشته

برای خوشبخت بودن ...

برای خوشبخت بودن …
نیازی به اتفاق خاصی نیست !
موسیقی باران …
برای دلخوشی کافیست ،
سلامی به پدر …
نگاهی به خواهر کافیست ،

برای خوشبخت بودن …
آغوش یک مادر کافیست ،
سواری روی موج خیال …
نشستن کنار یادگاری ها …
رفتن میان خاطره ها کافیست ،

برای خوشبخت بودن …
یک احساس کوچک خوشبختی کافیست !

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir