خردمندی در عقل نیست ، بلکه در عشق است !

آندره ژید

زندگی می تواند زیباتر از آن چیزی باشد که مردمان به آن رضا می دهند
خردمندی در عقل نیست ، بلکه در عشق است !
آه ! تاکنون زیاده محتاطانه زیسته ام
باید بی قانون بود تا بتوان از قانونی تازه پیروی کرد
ای رهایی ! ای آزادی !
تا هرجا که هوسم پیشروی کند ، خواهم رفت
ای آنکه دوستت دارم ، با من بیا !
تا دورترین جایی که بتوانی بروی ، تو را خواهم برد …

مائده های تازه / آندره ژید

که می‌ خواهم با چشم‌ هام نگهش دارم…

متن زیبا

از سر عادت نیست
که وقتی می‌ روی
تا دم در همراهی‌ ات می‌ کنم
و بعد تا آخرین چشم‌ انداز
تا جایی که سر می‌ چرخانی لبخند می‌ زنی
مبهوت راه رفتنت می‌ شوم باز
آخر
چیزی از دلم کنده می‌ شود
که می‌ خواهم با چشم‌ هام نگهش دارم
لعنت به رفتنت
که قشنگ می‌ روی
از سر عادت نیست
که هیچ وقت باهات خداحافظی نمی‌ کنم
عشق من !
رفتنت
همیشه یعنی برگشتن
از سر عادت نیست
که وقتی برمی‌ گردی
حتا موهای سرم می‌ خندد
هیچ چیزی دل‌ انگیز‌تر از برگشتنت نیست
نارنجی !
تو که نمی‌ دانی
وقتی بر می‌ گردی
دنیا پشت سرت بی‌ رنگ می‌ شود .

 عباس معروفی

ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯿﺸود ﺁﻫﻨﮓ ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩ

ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯿﺸود ﺁﻫﻨﮓ ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩ

ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯿﺸود ﺁﻫﻨﮓ ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩ؛
ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺮ ﻭ ﻻﻝ ﻣﯿﺸود ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ؛
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﺫﻫﻨﯽ ﻣﯿﺸود ﺭﻗﺼﯿﺪ؛
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸود از زندگی گفت
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺭﻭﯼ ﻭﯾﻠﭽﺮ ﻣﯿﺸود قدم زد
ولی ﺑﺎ یک ﺁﺩﻡ بی احساس،
ﻧﻪ ﻣﯿﺸود ﺣﺮﻑ ﺯﺩ،
ﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ ،
ﻧﻪ ﻗﺪﻡ ﺯد ؛
ﻭ …. ﻧﻪ ، ﺷﺎﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩ !!!!

انتظار برخورد منصفانه از دنيا…

دنيس هولی

انتظار برخورد منصفانه از دنيا ، به دليل اين كه آدم خوبی هستيد ،

مثل اين است كه از گاو انتظار داشته باشيد به شما حمله نكند ، چون گياه خواريد .

 دنيس هولی

ای کاش می دانستم زندگی کرده ام یانه…

ای کاش می دانستم زندگی کرده ام یانه؛

ای کاش می دانستم زندگی کرده ام یانه؛
زندگی می کنم یا نه؛
زندگی خواهم کرد یانه؛
این همه چیز را ساده می کند.