جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

یعنی‌ خداحافظ…

نیکی‌ فیروزکوهی

دستش را می‌‌برد بالا
یعنی‌ خداحافظ
دستم را می گذارم روی سینه ام
هزار اسبِ وحشی زیرِ پیراهنم
با یک دکمه آزاد می‌‌شوند
یعنی‌ … خداحافظ

نیکی‌ فیروزکوهی