جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

حالم خوب نيست_ حسین پناهی

سم کلمات

ما سم مار را با پادزهر خنثي مي کنيم

اما سم کلمات را چگونه ؟

نمي دانم

حالم خوب نيست

حسين پناهي