جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

من و تو از مرز گذشتیم…

همان کشتزارهای آفتابگردان است که از پشت پنجره قطار به سویت می چرخیدند گذرنامه ات دو ورق آزادی است

من و تو از مرز گذشتیم
شهر من از محدوده دست های تو آغاز می شود
شهر تو از انحنای کتف من
من و تو وطن نداریم
جایش دو اسب چوبى داریم و از روی کابوس ها می پریم
بی گذرنامه
گذرنامه ات
همان کشتزارهای آفتابگردان است
که از پشت پنجره قطار به سویت می چرخیدند
گذرنامه ات دو ورق آزادی است …

 ملکوتی

اگر مثبت فکر کنید…

لبخند تبدیل به خنده می شود

اگر مثبت فکر کنید ،
صدا تبدیل به موسیقی می شود…
حرکت تبدیل به رقص…
لبخند تبدیل به خنده می شود…
و زندگی تبدیل می شود به جشن..

اگه وسط راه پشیمون شدی ..

اگه وسط راه پشیمون شــــدی ..

قبل از اینکه پرواز کنی هر چقدر خواستی بترس ؛ فکر کـــن ؛ شـــک کن ؛

دو دل شــو ؛ پشیـــــمون شو اما بعد اینکه پریـــــدی،

اگه وسط راه پشیمون شــــدی …بازی رو باختی