جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند….

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند.
روز و شب دارد،
روشنی دارد،
تاریکی دارد،
کم دارد،
بیش دارد.
دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده،
تمام میشود،
‏بهار می آید. . .