جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

من مجنون…

من مجنون

من مجنون
در این کنج بی کس
خواب آلوده ام
من تنها
در این ناکجا
به تو بد آلوده ام