جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زمزمه _ محمود دولت ابادی

زجر

فی‌الواقع که چقدر بی چشم و روست این آدمیزاد!
مثل گرگ
آدم را پاره پاره می‌کند و فردایش راست راست در خیابان راه می‌رود.
این چه جور گرگی است که تا روز پیش از غارت
حتی تا ساعتی پیش از غارت از بره هم رام‌تر می‌نماید!

کلیدر – محمود دولت آبادی