جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

در حکایت بازنده ترین مرد تاریخ….

کاش روزگار کمی‌ سخاوت داشت

در حکایتِ بازنده ترین مردِ تاریخ
زمان “بُعد” ندارد
تنها …… بغض …… دارد
کاش روزگار کمی‌ سخاوت داشت

نیکی‌ فیروزکوهی