جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

چه کاری از من برمی‌آید ؟

چه کاری از من برمی‌آید ؟

چه کاری از من برمی‌آید ؟
وقتی عشق
تمام خودش را
می‌ریزد توی چشم‌های تو
و نگاهم می‌کند

مریم ملک دار