جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

واژه دوستی

دوستی

من
از میان واژه های زلال
دوستی را برگزیده ام
آنجا که
برف های تنهایی
آب می شوند
در صدای تابستانی یک دوست