جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

چشمه‌ها با رود می‌آمیزند…

همه‌چیز بنا بر اصلی آسمانی در یک روح دیدار می‌کنند و می‌آمیزند

چشمه‌ها با رود می‌آمیزند
و رودها با اقیانوس
بادهای آسمان با حسی دل‌انگیز
تا ابد با هم پیوند می‌گیرند
در جهان هیچ‌چیز تنها نیست
همه‌چیز بنا بر اصلی آسمانی
در یک روح دیدار می‌کنند و می‌آمیزند
من و تو چرا نه؟