جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هر چند صد بيابان…

‏صائب تبريزي

هر چند صد بيابان، وحشی تر از غزاليم
ما را به گوشه ی چشم، تسخير می‌توان كرد…

‏صائب تبريزي