جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

می‌شود آیا تو با این «من» مداراتر کنی؟

می‌شود آیا تو با این «من» مداراتر کنی؟

می‌شود آیا تو با این «من» مداراتر کنی؟

طعم عمرم را به کامِ دل، گواراتر‌ کنی؟

می‌شود وقتی که میخندی به رسم روزگار

نرمش لب‌های نازت را دلاراتر کنی؟!