جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تو را زندگی کردم…

تو را زندگی کردم

تو را زندگی کردم
دوباره
نفسهایم باش
فضای باز دویدنم
حجم بینهایت هستی
تصویر خدای من