جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مردها فلان، زن ها فلان

عاشقانه

هر چقدر هم که بگوییم :
مردها فلان
زن ها فلان
یا تنهایی خوب است ..
و دنیا زشت است !
آخرش روزی
قلب ات
برای کسی
تندتر می زند …!!!

چارلز بوکوفسکی