جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مردن فقط با مرگ، اتفاق نمی افتد

مردن فقط با مرگ، اتفاق نمی افتد

مردن
فقط با مرگ، اتفاق نمی افتد
مردن
گاهی همین زندگیست
که نه تمام میشود
نه شروع
..

افشین یداللهی