جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بدی‌های من _ فروغ فرخ‌ زاد

فروغ فرخ‌ زاد

بدی‌های من به ‌خاطر بدی کردن نیست

به‌ خاطر احساس شدید خوبی‌های بی‌حاصل است …

 فروغ فرخ‌ زاد