جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گاهی دلت از سن و سالت میگیره…

پرویز پرستویی

گاهی دلت از سن و سالت میگیره
میخواهی کودک باشی
کودکی که به هر بهانه ای
به آغوش غمخواری پناه میبرد

بزرگ که باشی…
باید بغض های زیادی را
بی صدا دفن کنی…!!

پرویز پرستویی