جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

عاشقانه ها_ عکس نوشته

عکس نوشته

تو رفته ای……

متن عاشقانه

تو رفته ای
و فرقی‌ نمی‌‌کند چرا
برایِ کسی‌ که با امروز
سالهاست که مرده است
هر گونه محاسبه ای در بعد زمان
مضحک‌ترین اتفاقِ ممکن است..

نیکی‌ فیروزکوهی

آخرین پیراهنم_عکس نوشته

عکس نوشته

روزگار_تنهایی

تنهایی

بخت بلندی داشتیم
آنقدر بلند
که هیچگاه دستمان به آن نرسید.