جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

کاش در این شهر،دکتری پیدا مــیشد و تو را برایم تجویز …

دکتر عشق

کــــاش در این شهر،دکتری پیدا مــیشد و

” تـــو ” را برایم تجویز مــی کرد…

تا که بـــاورت می شد…

حـــال من،فقط با ” تـــو ” خوب مــی شود…