جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گاهی دلم برای آینه می سوزد سخت است نشان …

زیبایی در آینه

گاهی

دلم برای آینه می سوزد

سخت است

نشان دادن زیبایی تو