جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

میدونی بازیچه یعنی چی … – خیانت

عشقت بخاطر عشقش

ﻣﯿـــــﺪﻭﻧﯽ ﺑﺎﺯﯾﭽـــــــﻪ ﯾﻌﻨــــــﯽ ﭼــﯽ؟؟؟؟؟
ﯾﻌﻨـــــﯽ « ﻋﺸﻘﺖ »
ﺍﺯ ﻟـــﺞ « ﻋﺸﻘﺶ »
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑـــــﺎشه ….