جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خداوندا اراده ام را به زمان کودکی بازگردان …

کودکی

خداوندا…
اراده ام را به زمان کودکی بازگردان
همان زمان که برای یکبار ایستادن هزار بار می افتادم
اما ناامید نمی شدم…