جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تمام دنیا هم که بروند! تمام دنیا هم که نباشند … – عاشقانه

آغوش تو

تمام دنیا هم که بروند!
تمام دنیا هم که نباشند
تمام دنـیا هم که مرا نخواهند
تمام دنیا هم که آوار شود بر سرم!
تمام دنیا هم که دل خراب مرا خرابتر کنند
تو هستی
آغوش تو باشد ، همین برای یک عمر زندگـی‌ کافیست.