جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مثل یک باران پاییزی…

مثل یک باران پاییزی

مثل یک جریان موسیقی
مثل یک باران پاییزی
ناگهانی بودنت عشق است.
سید علی میرافضلی