جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

میلادِ تو به پیدایش همه ی خوشبختی ها ….

خودم را به فنجانی چای ،دعوت میکنم از سوی تو

میلادِ تو
به پیدایش همه ی
خوشبختی ها مانند است
میان روزمرگیِ من!
شوخ و شنگ و بازیگوش
خودم را به فنجانی چای ،دعوت میکنم
از سوی تو!