جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

چقدر جای سوره ای به نام پدر خالیست…

چقدر جای سوره ای به نام پدر خالیست...

چقدر جای سوره ای به نام پدر خالیست…
که این گونه آغاز شود :
قسم بر پینه ی دستانت، که بوی نان میداد
و قسم بر چشمان همیشه نگرانت…
قسم بر بغض فرو خورده ات که شانه ی کوه را لرزاند
و قسم بر غربتت، وقتی هیچ بهشتی زیر پایت نیست…

شهره توکلی