جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد…

هوشنگ ابتهاج

آن که مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت
در این خـانـه ندانــم به چـه ســودا زد و رفت
خواست تنهــایی ما را به رخ ما بکشـد
تنه‌ای بر در این خـانه‌ی تنهـا زد و رفت …

هوشنگ ابتهاج