جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دلتنگی _عاشقانه ها

پرنده

دلتنگی
گاهی چیزی است
مثل یاكریمی
كه لای پنجـــره گیـر افتاده
و گاهی
تصویــر آخرین خرمـالوهای شاخه‌های پاییـز است…