جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

شورانگیزترین باش برای عاشقانه‌هایت….

دعایش کن تا عاشق شود ..

مرد و زن ندارد!
به نقطه‌ی ما شدن که رسیدی،
شورانگیزترین باش برای عاشقانه‌هایت
میان مردم فریاد بزن دوستت دارم
و اگر کسی چشم غره‌ای رفت
دعایش کن تا عاشق شود ..