جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ناز کمتر کن، که من اهل تمنا نیستم… – معینی کرمانشاهی

ناز کردن

ناز کمتر کن، که من اهل تمنا نیستم
زنده با عشقم، اسیر سود و سودا نیستم

اشک گرم و خلوت سرد مرا، نادیده ای
تا بدانی اینقدر ها هم شکیبا نیستم

دوست میداری زبان بازان باطل گوی را
در برت لب بسته از آنم، کز آنها نیستم

دل بدست آور شبی با مهربانیهای خویش
لیکن آنروزی که من دیگر بدنیا نیستم

هیچکس جای مرا دیگر نمیداند کجاست
آنقدر در عشق او غرقم که پیدا نیستم

“معینی کرمانشاهی”