جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

فكر كردم آمدی اما خيالاتی شدم … – شعر

خیالاتی

فكر كردم آمدی اما خيالاتی شدم
در كنارم نيستی اينجا، خيالاتی شدم

گاه گاهی پشت درها سايه می بينم ولی
غم نشسته پشت اين درها! خيالاتی شدم

خواب می بينم كه می بوسم تو را با هر غزل
صبح می فهمم كه وای باز، خيالاتی شدم

گفته بودی درد و دل كن تا هميشه محرمی
رفته ای و نيستی حالا خيالاتی شدم

امتحانم می كند با جای خالی، زندگی
پر كن از عشق جای خالی را، خيالاتی شدم

روزها را می شمارم يك به يك، لطفا بيا
بس كه بی تو مانده ام تنها، خيالاتی شدم.