جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تو می روی_هوشنگ ابتهاج

هوشنگ ابتهاج

تو می روی
و دل ز دست می رود
مرو که با تو
هر چه هست می رود

شب غم تو نيز
بگذرد ولی …
درين ميان
دلی ز دست می رود …

هوشنگ ابتهاج